Project
Natural State
Modular Rehandel
Oslo, Norway
Streets with (new) meaning
Social infrastructure
Transforming, adapting, reusing
Modular er et modulbasert rehandelskonsept for bærekraftig handel og lokal verdiskapning — eller et slags sirkulært kjøpesenter om du vil

Verden er i rask endring, og vi beveger oss inn i bærekraftens tiår. 2020-2030 handler om nyskapning og sirkularitet. Kundens prioriteringer og handlemønster endres drastisk, og sentrum- og senterdød er et globalt problem. Vi ser en handels- og tjenestenæring som aktivt jobber med å endre seg etter de nye bærekraftsøkonomiene. Behovet og etterspørselen for bærekraftige løsninger har aldri vært større.

Modular tilbyr fleksible løsninger for bærekraftig handel og stedsutvikling basert på 4 kategorier:
1) Rehandel og tjenster
2) Produksjon og reparasjon
3) Mat og drikke
4) Kunnskap og opplevelser.

Modular baserer seg på seks prinsipper for lokal verdiskapning:
1) Bærekraft og sirkulær økonomi
2) Nye arbeidsplasser og arbeidsinkludering
3) Sosialt og fremtidsrettet entreprenørskap
4) Identitet og stedsutvikling
5) Lokal aktivisering og verdiskapning
6) Transparens og solidaritet i verdikjedene.

Modular tilpasses stedets egenart og behov, og passer både gamle fabrikklokaler og tomme bysentrum. Hvert sted kan velge mellom moderne og sammensatte konsepter for rehandel og tjenester. Et godt sted skapes av de gode tilbudene, og riktig balanse mellom tjeneste og opplevelse. Vårt team hjelper deg å skape et sted folk vil besøke igjen og igjen.

Impact

Modular bidrar til økt lokal verdiskapning og positiv nabolagsutvikling via:
- Nytt liv i tomme bygg og byrom
- Nye og inkluderende arbeidsplasser
- Moderne konsepter for rehandel
- Lokal produksjon og samarbeid
- Økt stedsidentitet for by og tettsteder
- Bærekraftig og interessant byliv for beboere

Project description

Modular tilpasses stedets egenart og behov, og passer både gamle fabrikklokaler og tomme bysentrum. Hvert sted kan velge mellom moderne og sammensatte konsepter for rehandel og tjenester. Et godt sted skapes av de gode tilbudene, og riktig balanse mellom tjeneste og opplevelse.

Natural State

Modular er initiert og utvikles av Natural State AS i samarbeid med Modul AS. Samlet har teamet mer enn 20 års erfaring innen stedsutvikling og bærekraftig verdiskapning, og har tidligere tatt del i utviklingen av prosjekter som Vollebekk Fabrikker, Vulkan Mathall, Tårnet Kulturarena, Tøyen Torg, Fuglen, Norwegian Icons, Gamlebyen Loft, Økern Sentrum, Dokken Bergen, Epleslang, ByBi, Tøyen Unlimited, OsloKollega og mange fler.

Development Strategy Agency
Norway